Zorghoeve de Port

Kuiperweg 17, Kelpen-Oler

Zorghoeve de Port

0495-652819

Terras bovenverdieping

Het terras op de bovenverdieping is ingewijd door onze bewoners, familieleden en collega’s.

Er wordt volop genoten van deze zonnige plek!

De eerste ‘De Port- baby’

Onze Vera, EVV’er van de groene woongroep

is moeder geworden van een gezonde zoon!

Wij wensen haar een hele fijne kraamtijd toe.

Een zeer geslaagde open dag

Wij hebben genoten van een druk bezochte open dag!

Goed nieuws, met behulp van de crowdfunding hebben wij een duofiets voor onze bewoners bij elkaar weten te sparen!

We kunnen niet wachten totdat hij er is……

Open dag: 3 juni 2018 van 11:00 – 16:00 uur.

Tijdens deze open dag zijn er verschillende activiteiten georganiseerd, de opbrengst gaat geheel naar onze crowdfundingsactie. Hiervan willen wij een fietslabyrint, tovertafel en/of duofiets aanschaffen om het welzijn van onze bewoners nog meer te vergroten.

Activiteiten

Draagt u onze bewoners een warm hart toe? Schrijf je dan in voor onderstaande activiteiten!

Spinning Marathon

 • 14:00-15:00 ronde 1
 • 15:00-16:00 ronde 2
 • 16:00-17:00 ronde 3

Kosten per persoon:

15 euro per uur fietsen

Combinatie van spinning marathon en boerenbrunch: € 25,-

Boerenbrunch

 • Van 11:00 -14:00 doorlopend
 • Voorkeurstijd a.u.b. op de opgave vermelden

Kosten per persoon:

1 euro per levensjaar
Vanaf 12 jaar 15 euro

Kinderanimatie

Er wordt bij De Port ook aan de kids gedacht! Ondertussen dat opa, oma, papa/ mama rondkijken kunnen de kinderen genieten van het springkussen, een ritje met de pony, schminken en de ballonnen clown. Ook kunnen ze een ijsje, chips en drinken halen.

Kosten per persoon:

5 euro

Rondleiding woning + dagbesteding

Vrije inloop van 11:00 - 16:00 uur

Aanmelden

Midzomerfeest 2016

16 juli vieren wij het jaarlijkse midzomerfeest bij De Port.

Onze bewoners zullen worden verblijd met een mimakkus clown ( https://www.youtube.com/watch?v=nwu8LjPfTnQ )

terwijl mantelzorgers een workshop krijgen aangeboden over palliatieve zorg.

Dit alles zal afgesloten worden met een gezellig samenzijn onder het genot van een buffet voor de bewoners en hun contactpersoon.

12 juni 2016 Open dag !

12 juni hebben wij een open dag, we starten met een openluchtmis ter gelegenheid van de Liduinadag.

Deze heilige mis wordt opgeluisterd door ‘kinderkoor Swing it Out’ en ‘fanfare St. Liduina’ vanaf 10:00 uur.

Aansluitend kunt U tot 16:00 uur een kijkje nemen in de Zorgboerderij en meer informatie verkrijgen over de Zorghoeve.
De Zorghoeve (24-uurszorg) is in verband met privacy van onze bewoners niet toegankelijk voor bezoekers deze dag.

 Inmiddels is de woongroep op de bovenverdieping in gebruik. Ons team wordt daarom versterkt door enkele nieuwe medewerkers. Wij wensen hen een voorspoedige tijd bij De Port.

 

 

Vacature verzorgende 3 IG/ verpleegkundige

Ten behoeve van de kleinschalige woonvormen wordt indiensttreding gevraagd van een

Verzorgende niveau 3 IG/ verpleegkundige

Dienstverband voor gemiddeld 24 uur per week.

Functie-inhoud:

–       Introduceert, informeert, adviseert en begeleidt cliënten en diens naasten omtrent de te verlenen zorg,

behandeling en/of onderzoek; observeert, signaleert en rapporteert over de algemene toestand en

bijzonderheden bij cliënten en roept bij eventuele bijzonderheden tijdig de hulp in van de

juiste behandelaar;

–       verricht verpleegtechnische, verzorgende en huishoudelijke werkzaamheden;

–       handelt overeenkomstig de gangbare protocollen en wetten;

–       organiseert een prettige woon- en leefomgeving voor cliënten, participeert hierin en

stimuleert hierdoor het welzijn van cliënten;

–       brengt de, in het zorgplan gemaakte, afspraken ten uitvoer en ondersteunt andere

disciplines bij de uitvoering van het zorgplan;

–       verricht, in de nachturen, huishoudelijke- en onderhoudswerkzaamheden;

–       ruimt magazijnbestellingen in;

–       assisteert bij het uitdelen van de maaltijden en helpt de cliënt bij (de bereiding van) de maaltijd.

Functie-eisen:

–       Beschikt over kennis en diploma op minimaal het niveau verzorgende niveau 3 IG/ verpleegkundige;

–       beschikt over analytisch vermogen om diverse afwijkingen en problemen rondom de cliënten

te signaleren;

–       heeft affiniteit met PG bewoners;

–       beschikt over goede sociale vaardigheden;

–       beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;

–       kan goed in teamverband werken;

–       heeft doorzettingsvermogen, is geduldig, flexibel en betrouwbaar.

Bijzonderheden:

–       De kandidaat dient affiniteit te hebben met het agrarische leven (tuin, dieren, seizoenen) en de processen die daarmee samenhangen;

–       Het dienstverband is in eerste instantie voor de duur van 1 jaar.

Arbeidsvoorwaarden:

–       De CAO VVT is van toepassing;

–       De functie is ingeschaald in FWG 35.

Bijzonderheden:

Indien Zorghoeve De Port met jou een arbeidsovereenkomst aangaat, dien je een Verklaring Omtrent Gedrag aan te leveren.

Het aanvraagformulier en meer informatie hierover ontvang je als we voornemens zijn je aan te stellen en je wordt uitgenodigd voor een arbeidsvoorwaardengesprek.

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met

Anita Janssen, tel. 06-20112366

Meer weten van vergeten

Lonneke, Pascalle, Manou en Annemiek starten binnenkort met de cursus “meer weten van vergeten”.

Palliatieve zorg

In November gaan Carola, Karin en Anita een training palliatieve zorg volgen.

Nadere info volgt

LMS – Leer Managment Systeem

Om medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen in hun leerproces, heeft Proteion een uitdagende en interactieve leeromgeving ontwikkeld. Hierin ziet de medewerker een eigen individueel overzicht voor welke handelingen je bekwaam moet zijn en wanneer je daarvoor getoetst wordt. Medewerkers kunnen zich gemakkelijk inschrijven voor een praktijktoets. In deze digitale leeromgeving kan je verder nog e-learning volgen van een onderwerp naar keuze of je aanmelden voor leer- praktijkbijeenkomsten.

Alle behaalde bekwaamheidsverklaringen en certificaten worden in de digitale leeromgeving opgeslagen. Daarmee gaat deze digitale leeromgeving het papieren portfolio vervangen.

Voor dit jaar zijn een drietal toetsen verplicht gesteld nl:

 • Vitale functies
 • Katheteriseren
 • Maag/PEG sonde

Scholing

Vera Alofs heeft 14 Juli jl. haar Diploma als Verzorgende IG-3 in ontvangst mogen nemen.

Vera van Harte Proficiat !!!

 

Cliëntenraad

Middels dit schrijven wil ik jullie een korte update geven van de activiteiten die de cliëntenraad voor jullie gedaan heeft het afgelopen jaar.

De cliëntenraad heeft als doel het welzijn van alle cliënten te waarborgen cq te verbeteren binnen de condities die gegeven zijn.

De cliëntenraad bestaat momenteel uit 4 personen Marian Menting, Angeline Vranken, Henk Coenen en Anita Coolen. Wij hebben ongeveer 5 à 6 keer per jaar overleg. Tijdens dit overleg kijken wij vanuit de kant van de cliënten naar de zorgverlening geleverd door De Port. Naast de zorgverlening kijken we ook naar het beleid, kwaliteit en de plannen voor de toekomst. Wij overleggen dit voor zowel de dagopvang als de 24 uurs zorg.

Afgelopen jaar hebben wij de volgende onderwerpen in detail besproken:

 • Hoe om te gaan met de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de scheerapparaten en gehoor toestellen
 • Hoe om te gaan met was welke de cliënten hebben uitbesteed aan De Port
 • Wat betekenen de veranderingen in het WMO beleid voor Zorgboerderij De Port en hoe kunnen we hierop verstandig inspelen
 • Hoe ziet het veiligheidsplan van De Port eruit en hoe wordt dit nageleefd cq verbeterd
 • Nieuwbouw, Verbouw plannen
 • Jaarplan 2015 en het personeelsbeleid

Een tweetal onderwerpen zal ik toelichten om U een beter beeld te geven.

WMO: De bezuinigingen in de WMO hebben vergaande gevolgen voor de dienstverlening. Met name de vergoedingen voor de dagopvang worden minder. De vraag die ter tafel ligt is, wat voor type zorg (lees kwaliteit) kan er geboden worden voor vergoeding van WMO. Doordat je minder vergoeding krijgt zul je ergens moeten bezuinigen. Je kunt dan denken aan terugdraaien van het aantal uren, grotere groepen mensen met minder begeleiding etc. Wij als cliëntenraad zijn van mening dat de zorg op het zelfde kwaliteitsniveau moet blijven als dat momenteel is. In voorgaande jaren waren de kosten voor de lunch onderdeel van de dagopvang. Door nu een kleine bijdrage te vragen voor de lunch, kan de kwaliteit en aantal uren voor de dagopvang op hetzelfde niveau blijven. Wij zien dit als een uitstekende oplossing.

Scheer apparaat, gehoor apparaat: Vanuit Zorghoeve De Port werd aangegeven dat het onderhoud aan scheerapparaten, gehoorapparaten zeer tijd rovend is, gezien de diversiteit van deze spullen. Daarnaast kan het ook voorkomen dat een apparaat mogelijk kapot gaat door verkeerd onderhoud. Om dit soort problemen te voorkomen hebben wij aangegeven dat de familie van de zorg hebbende cliënt verantwoordelijk is voor het onderhoud scheerapparaat en gehoorapparaat. Uiteraard zal de zorgverlener een tip geven wanneer een apparaat niet meer functioneert. In de tussentijd is deze aanpak reeds gecommuniceerd binnen de 24 uur zorg.

De notulen van de cliëntenraad vergaderingen zijn gearchiveerd en opgeslagen bij Zorghoeve De Port. Op verzoek zijn deze notulen in te zien. Daarnaast kunt U altijd contact opnemen met een van de leden van de Cliëntenraad.

m.vr.gr. namens de clientenraad:
Henk Coenen ( 06-10890061)

Zorghoeve de Port

Spreuk van de maand:

Hier, waar het boerenleven en betrokken zorg samen komen!!
Zorghoeve de Port

Zorghoeve De Port
Kuiperweg 17
6035 NL Kelpen-Oler

icon-footer-telefoon0495-652819 / 0495-652757
icon-footer-mobiel06-20112366
icon-footer-mailanitacoolen@deport.nl

Zorghoeve de Port