Zorghoeve de Port

Kuiperweg 17, Kelpen-Oler

Zorghoeve de Port

0495-652819

Melkveehouderij

Op onze melkveehouderij hebben we 50 melkkoeien met bijbehorend jongvee. Het betreft een traditioneel eenmansbedrijf dat geheel wordt gerund door Frank. Na de bedrijfsovername in 1990, van Frank zijn ouders, hebben wij fors geïnvesteerd in melkquotum en hiernaast een tuinbouwtak opgezet. We teelden toen prei, asperges en knolvenkel.

In 1994 hebben wij de stal gebouwd en verhuisde de koeien van de grupstal naar de ligboxenstal, waardoor er meer koeien gehuisvest konden worden. Al vlug was de stal te klein en in 1995 werd het gedeelte voor het jongvee aangebouwd. Vanaf deze tijd is het aantal koeien stabiel gebleven, maar steeds gericht op zoveel mogelijk efficiëntie.

Met de komst van de Dagbesteding in 2004, voor mensen met dementie, werd de tuinbouw geheel afgebouwd. Frank besteed ook veel tijd aan de dagbesteding en de 24 uurs-zorg (die vanaf 2013 operationeel is). U kunt dan denken aan een voorwaardenscheppende rol, o.a. tuin- en erfonderhoud en technische dienst.

Zorghoeve de Port

Spreuk van de maand:

Hier, waar het boerenleven en betrokken zorg samen komen!!
Zorghoeve de Port

Zorghoeve De Port
Kuiperweg 17
6035 NL Kelpen-Oler

icon-footer-telefoon0495-652819 / 0495-652757
icon-footer-mobiel06-20112366
icon-footer-mailanitacoolen@deport.nl

Zorghoeve de Port